top of page

Avís legal

Segons l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa als usuaris i clients dels següents punts relatius a la pàgina web de l'ACDA:

Dades del titular de la pàgina web:


Condicions d'ús:

L'accés a aquesta pàgina web és gratuït i suposa l'acceptació i coneixement de les condicions generals d'ús que s'estableixen en aquest avís legal. L'ACDA es reserva el dret a modificar unilateralment les presents condicions d'ús, sempre que ho comuniqui amb antelació suficient als usuaris.

L'usuari s'obliga a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei, amb aquest avís legal, amb la resta de normes aplicables i amb la moral i els bons costums generals. Queda prohibit qualsevol ús de la pàgina web amb finalitats il·legals o que pugui danyar els drets i interessos d'altres persones.

Responsabilitat de l'ACDA:

L'ACDA no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l'ús indegut d'aquesta pàgina web, ni de la falta de coincidència entre la informació continguda en la mateixa i les dades de la font original. Tampoc s'assumeix la responsabilitat pels continguts dels enllaços que enllacen a aquesta pàgina web.

Propietat intel·lectual i industrial:

Tots els continguts d'aquesta pàgina web, com ara textos, imatges, gràfics, sons, vídeos, logotips, marques comercials, noms de domini i qualsevol altre element susceptible de protecció per la propietat intel·lectual o industrial, són propietat de l'ACDA o de tercers que li han autoritzat el seu ús. L'usuari no pot reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar ni modificar aquests continguts sense l'autorització prèvia i per escrit de l'ACDA.

Jurisdicció i llei aplicable:

Els litigis que puguin sorgir entre l'usuari i l'ACDA en relació amb l'ús d'aquesta pàgina web es sotmetran a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona, que seran els competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir.

bottom of page