top of page

Ajudes i tràmits

Descobreix i descarrega't els tràmits administratius, normativa vigent i permisos necessaris per optimitzar la gestió del teu negoci apícola i per accedir a les ajudes econòmiques.

Alta al Registre d'Explotacions Apícoles de Catalunya (REAC)

Obligatori per a tota explotació apícola, independentment de la grandària. Podeu fer l'alta electrònicament

Sol·licitud de permís per encendre foc

Necessari en cas de voler encendre foc per a l'activitat apícola.

bottom of page